خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:43524   بروزرسانی: 12-10-1402

Mostafa Charmi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, مهندسی پزشکی، ۱۳۸۹-۱۳۸۳
عنوان رساله : ناحیه بندی بافت مغز در تصاویر تانسور انتشار
زمینه رساله : پزدازش تصاویر پزشکی
استاد راهنما : دکتر علی محلوجی فر

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف, ایران, مهندسی پزشکی،۱۳۸۲-۱۳۷۹
عنوان پایان نامه : مطالعه دینامیک سیگنال الکتروآنسفالوگرام با روشهای آنتروپیک و کاربرد آن در بررسی بیهوشی
زمینه پایان نامه : پردازش سیگنالهای حیاتی
استاد راهنما : دکتر محمدباقر شمس الهی

کارشناسی : دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل, ایران, مهندسی برق-الکترونیک،۱۳۷۹-۱۳۷۴
عنوان پایان نامه : کنترل یک ربات آزمایشگاهی با میکروکنترلر 89c51
استاد راهنما : دکتر محسن سریانی (همکاران دیگر: محمد اژدر و انصاری)