خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23332   بروزرسانی: 21-10-1401

Mohammad Amir Delavar
محمد امیر دلاور
دانشیار

پست الکترونيکی
amir-delavar[at]znu.ac.ir      adelavar443[at]yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/delavar-mohammad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 33052228

فکس
   +98 (0) 24 3228 32283202

آدرس 
زنجان،بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی ،ص پ 38791-45371