خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24504   بروزرسانی: 27-09-1402

Mohammad Amir Delavar
محمد امیر دلاور
دانشیار

پست الکترونيکی
amir-delavar[at]znu.ac.ir      adelavar443[at]yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/delavar-mohammad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 33052228

فکس
   +98 (0) 24 3228 32283202

آدرس 
زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی، ص پ: 38791-45371