خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25387   بروزرسانی: 21-01-1403

Mohammad Amir Delavar
محمد امیر دلاور
دانشیار

پست الکترونيکی
amir-delavar[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/delavar-mohammad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2228

آدرس 
زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی، ص پ: 38791-45371