خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24903   بروزرسانی: 21-01-1403

Mohammad Amir Delavar

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه دولتی مسکو , روسیه فدراتیو, خاک شناسی (علوم خاک) , 1385-1380
عنوان رساله : مطالعه تشکیل، طبقه‌بندی و خصوصیات خاک‌های مناطق خشک استان قزوین (ایران)
زمینه رساله : پیدایش و رده بندی
استاد راهنما : سرگئی آلکسویچ شوبا

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, خاک شناسی (علوم خاک) , 1376-1373
عنوان پایان نامه : بررسی علل شوری و قلیائیت خاک‌های بخشی از اراضی دشت قزوین
زمینه پایان نامه : پیدایش و رده بندی
استاد راهنما : شهلا محمودی

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, خاک شناسی (علوم خاک) , 1369-1365
عنوان پایان نامه : مقایسه سامانه‌های طبقه‌بندی خاک به روش آمریکایی، روسی، استرالیایی و کانادایی
زمینه پایان نامه : پیدایش و رده بندی
استاد راهنما : شهلا محمودی