خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23846   بروزرسانی: 23-08-1402

Mohammad Amir Delavar

مدیریت

مدیر گروه علوم و مهندسی خاک از فروردین ماه 1393 تا اسفند ماه 1393

معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی از شهریور 1393 تا دی ماه 1395.