خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21625   بروزرسانی: 28-10-1395

Mohammad Amir Delavar

مدیریت

مدیر گروه علوم و مهندسی خاک از فروردین ماه 1393 تا اسفند ماه 1393. معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی از شهریور 1393 تا دی ماه 1395.