خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21625   بروزرسانی: 28-10-1395

Mohammad Amir Delavar

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
20 معصومه سپردار اسفند  1388 خاک شناسی تهیه نقشه خاک‌های متاثر از نمک با استفاده از داده‌ای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی    استاد راهنما
19 سهیلا دهقان مهر  1389 خاک شناسی بررسی نحوه ی تشکیل و کانی شناسی رسی خاک‌ها در سطوح مختلف ژئومورفیک در شرایط خشک ونیمه خشک   استاد راهنما
18 آذر علیمردانی اسفند  1389خاک شناسی بررسی تاثیر ماده آلی،ترکیبات معدنی کلسیم دار و اسید سولفوریک بر خصوصیات مختلف خاک های سدیمی استان همدان    استاد راهنما
17 الهه عزیز آبادی مهر  1390خاک شناسی تاثیر سیلیسیم،پتاسیم و تنش خشکی بر رشد ونمو آفتاب گردان و گلرنگ   استاد مشاور
16 زهرا فهیم خرداد  1390خاک شناسی بررسی تاثیر تغییرات ذخیره کربن آلی خاک بر پارامترهای کیفی خاک در منطقه جنگلی خیرود کنار، استان مازندران   استاد راهنما
15 نسترن پولادی اسفند  1390خاک شناسی تاثیر تغییر پوشش گیاهی بر شاخص های کیفیت خاک و اجزای شیمیایی-فیزیکی کربن آلی در استان گیلان(مطالعه موردی ایستگاه صنوبر صفرابسته)   استاد راهنما
14 سمانه عبدالهی اسفند  1390خاک شناسی مطالعه کمی پراکنش آلاینده های سرب،روی و کادمیم در خاک های منطقه دندی (استان زنجان) با استفاده از زمین آمار و خوشه بندی فازی   استاد راهنما
13 افسانه سبحانی جهانی اسفند  1390خاک شناسی ارزیابی تناسب اراضی و شاخص های کیفی خاک برای زیتون در منطقه دستجرده استان زنجان    استاد راهنما
12 مهسا نوریان خرداد  1391خاک شناسی مطالعه کمی پراکنش آلاینده های سرب،روی و کادمیم در خاک های منطقه دیزج آباد (استان زنجان) با استفاده از زمین آمار و سنجش از دور    استاد راهنما
11 داود پورسلطان اسفند  1392خاک شناسی بررسی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک های رده ورتی سول در دو استان آذربایجان غربی و کرمانشاه    استاد راهنما
10 آسیه عباسیان اسفند  1392خاک شناسی بررسی ویژگی های فیزیکی،شیمیایی و بیولوژیکی خاک های هیستوسول   استاد راهنما
9 بهزاد بهمنی قوجه بیگلو فروردين  1392خاک شناسی بررسی زمین آماری و ریسک آلودگی خاک و گیاه به سرب و روی در زنجان   استاد راهنما
8 حمید جعفری اسفند  1392 خاک شناسی تأثیر تغيير نوع كاربري و مديريت اراضي بر برگشت‌پذیری و ویژگی‌های كيفي خاك   استاد راهنما
7 حدیثه شعبانی اسفند  1392 خاک شناسی مطالعه تغییرپذیری مكاني خصوصيات خاك با استفاده از تكنيك زمین‌آمار در محدوده دانشگاه زنجان   استاد راهنما
6 رکسانا عبداله نژاد اورنگ اسفند  1392 خاک شناسی تأثیر نوع پوشش جنگلي بر ویژگی‌های كيفي خاك   استاد راهنما
5 حمید آقایاری شهريور  1393 خاک شناسی تهیه نقشه خاک و ارزیابی دقت جداسازی واحدهای آن در محدوده دانشگاه زنجان   استاد راهنما
4 سمیه مولایی مهر  1393 خاک شناسی ارزيابي كيفي، كمي و اقتصادي تناسب اراضي براي محصول‌های زراعي مهم در اراضي دانشگاه زنجان   استاد راهنما
3 هادی جلالی آقجه اسفند  1393 خاک شناسی تجزیه‌وتحلیل زمین‌آماری غلظت عناصر سنگين در خاک‌های مناطق شهري و غرب شهرستان زنجان   استاد راهنما
2 احمد مهرپویان اسفند  1393 خاک شناسی تهیه نقشه شوری و قلیایت خاک با استفاده از تکنیک سنجش از دور در بخشی از اراضی مجاور دریاچه ارومیه    استاد راهنما
1 مرتضی نوری اسفند  1393 خاک شناسی بررسی کارایی روش‌های پردازش رقومی تصاویر ماهواره‌ای به‌منظور شناسایی و تهیه نقشه اشکال فرسایش (مطالعه موردی: منطقه ایده لو)   استاد راهنما