خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24904   بروزرسانی: 21-01-1403

Mohammad Amir Delavar

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. پیدایش و طبقه بندی خاک (کارشناسی)2. ارزیابی خاک ها و اراضی (کارشناسی)3. پیدایش و رده بندی خاک پیشرفته (کارشناسی ارشد)4. مباحث پیشرفته در پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک ها (دکتری)5. سیستم های اطلاعات جغرافیایی (دکتری)6. روش ها و وسایل تحقیق در مدیریت منابع (دکتری)