خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21625   بروزرسانی: 28-10-1395

Mohammad Amir Delavar

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. پیدایش و طبقه بندی خاک (کارشناسی ارشد)2. زبان تخصصی (دکتری)3. میکرومورفولوژی خاک (دکتری)4. ارزیابی اراضی (کارشناسی)5. پیدایش و طبقه بندی خاک (کارشناسی)