خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23318   بروزرسانی: 21-10-1401

Mohammad Amir Delavar

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مسائل پیشرفته در پیدایش و رده بندی خاک2. روش تحقیق3. سیستم های اطلاعات جغرافیایی4. پیدایش و طبقه بندی خاک (کارشناسی)5. ارزیابی اراضی (کارشناسی)6. پیدایش و طبقه بندی خاک (کارشناسی ارشد)