خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22781   بروزرسانی: 21-10-1401

Mohammad Amir Delavar

علایق پژوهشی

مطالعات پایش آلودگی منابع آب، خاک و گیاه

اصلاح منابع خاک و آب آلوده با استفاده از ترکیبات مختلف زیست زغال، زیست زغال مهندسی شده و رس های اصلاح شده

استفاده از تکنیک های جدید در مطالعات خاکشناسی و نقشه برداری رقومی خاک

مطالعه کانی شناسی خاک های مناطق خشک

 مطالعه میکرومورفولوژیکی خاک های مناطق خشک.