خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21624   بروزرسانی: 28-10-1395

Mohammad Amir Delavar

علایق پژوهشی

مطالعات پایش آلودگی در منابع آب، خاک و گیاه؛ اصلاح منابع خاک و آب آلوده با استفاده از ترکیبات مختلف زیست زغال، زیست زغال مهندسی شده و رس های اصلاح شده؛ استفاده از تکنیک های جدید در مطالعات خاکشناسی و نقشه برداری رقومی خاک؛ کاربرد تکنیک سنجش از دور در مطالعات علوم خاک؛ مطالعه کانی شناسی خاک های مناطق خشک؛ مطالعه میکرومورفولوژیکی خاک های مناطق خشک.