خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24903   بروزرسانی: 21-01-1403

Mohammad Amir Delavar

علایق پژوهشی

استفاده از تکنیک های جدید در مطالعات خاکشناسی و نقشه برداری رقومی خاک

مطالعات پایش آلودگی منابع آب، خاک و گیاه

اصلاح منابع خاک و آب آلوده با استفاده از ترکیبات زیست زغال

مطالعه کانی شناسی خاک های مناطق خشک

 مطالعه میکرومورفولوژیکی خاک های مناطق خشک.