خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20329   بروزرسانی: 28-09-1399

Loghman Ebrahimi
لقمان ابراهیمی
دانشیار

پست الکترونيکی
L.Ebrahimi@znu.ac.ir      ebrahimi.loghman@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ebrahimi-loghman

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4478

فکس
   +98 (0) 24 3228 320

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده انسانی، گروه روانشناسی، اتاق 308، کدپستی 38791-45371

 

رئیس مرکز بهداشت روان و مشاوره دانشگاه

متخصص مشاوره در زمینه های خانواده(ازدواج، خانواده و طلاق)، مشاوره تحصیلی -شغلی، آموزش کارکنان و پرسنل ادارات و سازمان های دولتی و غیردولتی                                          مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی رشد    تلفن 09193930042  -   02433329055