خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16409   بروزرسانی: 28-09-1399

Loghman Ebrahimi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
21 سمیه احمدی بهمن  1395روانشناسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ترس از ارزیابی های منفی و اضطراب اجتماعی    استاد مشاور
20 فاطمه قربان پور گالش زمين آبان  1395روانشناسی عمومی نقش ذهن آگاهي و تمايز يافتگي خود در تحمل پريشاني دانشجويان دانشگاه زنجان   استاد مشاور
19 کلثوم فرخنده بخش مهر  1396روانشناسی نقش کلیشه‌های جنسیتی و شناخت اجتماعی در بازشناسی زنان از تبعیض جنسیتی در دانشجویان دختر   استاد راهنما
18 لیلا معراجی فر شهريور  1396روانشناسی بررسی تاثیر آموزش والدگری مبتنی بر ذهن‌آگاهی به مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی بر بهبود مشکلات درونی شده مادران وکاهش رفتارهای برونی‌سازی شده فرزندانشان    استاد مشاور
17 فاطمه شيرمحمدي دي  1396روانشناسی عمومی اثر بخشي آموزش خود كنترلي هيجاني بر مديريت تعارضات بين فردي و راهبردهاي مساله گشايي در ميان زنان و مردان با مشكلات زناشويي   استاد مشاور
16 سعید اربطی بهمن  1397روانشناسی عمومی شناسایی مؤلفه های شناختی طلاق و ساخت و رواسازی مقیاس آن در زوجین شهر زنجان   استاد راهنما
15 سحر قاضی بهمن  1397روانشناسی عمومی اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد در تنظیم شناختی هیجان و الگوهای ارتباطی زنان متقاضی طلاق شهرستان زنجان   استاد راهنما
14 مهرنوش رمضانی فرد بهمن  1397روانشناسی عمومی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی با خانواده همسر در احساس مثبت همسر و سطح امتزاج زوجین   استاد راهنما
13 فرید شکری مهر  1398روانشناسی عمومی مدل معادلات ساختاری پیش‌بینی پیمان شکنی زناشویی بر اساس سبک‌های شخصی و بدتنظیمی هیجانی همسران با میانجی‌گری اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل   استاد راهنما
12 مریم ایمانی بهمن  1398روانشناسی عمومی مقایسه ی تعارض والدین، ادراک از تعارض والدین و پیوند بین والدینی در کودکان با مشکلات برونی سازی شده و عادی   استاد مشاور
11 عباس نجفي پورتابستانق در حال انجامروانشناسی عمومی تدوين و ارزيابي الگوي زوج درماني مبتني بر آسيب شناسي طلاق شناختي در زوجين متقاضي طلاق    استاد راهنما
10 یوسف پشامی در حال انجامروانشناسی عمومی بررسي تاثير معنا درماني گروهي بر اضطراب مرگ و كيفيت روان¬شناختي زندگي بيماران مبتلا به سرطان باواسطه¬ي رفتارهاي خودمراقبتي    استاد مشاور
9 اعظم شجاعی در حال انجامروانشناسی عمومی مقايسه برخي از كاركردهاي شناختي و تنظيم شناختي هيجان در افراد معتاد تحت درمان با متادون، بوپرنورفين و افراد بهنجار در شهر زنجان    استاد مشاور
8 محمدجواد محمدي بندبوني در حال انجامروانشناسی عمومی اثر بخشي درمان گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد بر احساس گناه و سازگاري اجتماعي مادران كودكان مبتلا به اختلال طيف اتيسم    استاد مشاور
7 محسن شاهي يل سوئي در حال انجامروانشناسی تربیتی مقايسه وضعيت سلامت عمومي و سرمايه اجتماعي درون دانشگاهي دانشجويان استعداد درخشان و مشروطي دانشگاه زنجان    استاد راهنما
6 الهام طلائي زاده در حال انجامروانشناسی عمومی نقش واسطه اي بهزيستي روانشناختي در رابطه بين الگوهاي ارتباطي و سطح امتزاج زوجين با تعادل كار-خانواده بين همسران نظامي شهر اهواز    استاد راهنما
5 سمیه شرفی   1399روانشناسی عمومی اثربخشي مداخله باليني كوتاه مدت بر اساس رويكرد بوون بر تنظيم شناختي هيجان و كاهش ميل به طلاق افراد داراي نشانه هاي اضطراب مزمن ناشي از سيستم هيجاني خانواده    استاد راهنما
4 عاليه شاهي   1399روانشناسی عمومی اثربخشي خودتنظيمي بر نقص توجه، سازگاري اجتماعي و خودكارامدي كودكان با اختلال كاستي توجه/بيش فعالي    استاد مشاور
3 فاطمه قربانی   1399روانشناسی عمومی مدل يابي گرايش به پيمان شكني زناشويي، توجيه روابط فرازناشويي و طرحواره هاي ناسازگار اوليه با ميانجي گري احساس مثبت به همسر در بين زوجين شهر زنجان    استاد راهنما
2 فاطمه رحيمي نژاد در حال انجامفلسفه و كلام اسلامي گرايش فلسفه اسلامي درمان رذايل اخلاقي بر مبناي اخلاق فضيلت اسلامي وكاربرد آن در رفتاردرماني شناختي ومعنادرماني    استاد مشاور
1 سيده سحر عسگري قلعه بين   1399روانشناسی عمومی اثر بخشي تركيب طرح واره درماني و دروان پذيرش و تعهد بر كاهش مشكلات بين فردي دانشجويان با الگوهاي شخصيت مرزي و بهبود طرح واره هاي آنان    استاد راهنما

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
23 قاسمي علي آبادي الهام شهريور  1395روانشناسی عمومی پيش بيني راهبردهاي يادگيري بر مبناي انگيزه تحصيلي و معناي تحصيل در بين دانشجويان دختر دانشگاه زنجان   استاد راهنما
22 نورمحمدي قادر شهريور  1395روانشناسی عمومی پيش بيني راهبردهاي يادگيري بر مبناي انگيزه تحصيلي و معناي تحصيل در بين دانشجويان پسر دانشگاه زنجان   استاد راهنما
21 زهرا عابدي شهريور  1396روانشناسی عمومی رابطه تحريف هاي شناختي و باورهاي ارتباطي با طلاق عاطفي در زنان داراي مشكلات زناشويي شهر زنجان   استاد راهنما
20 زهرا مختاري شهريور  1396روانشناسی عمومی مقايسه باورهاي ارتباطي، سبك هاي شناختي و احتناب شناختي در زنان متقاضي طلاق و عادي شهر زنجان   استاد راهنما
19 مهديه بزرگي پريجا شهريور  1396روانشناسی عمومی رابطه طلاق عاطفي، سبك هاي شناختي و ويژگيهاي شخصيتي در دانشجويان متاهل دانشگاه زنجان   استاد راهنما
18 سميه ركاب دار شهريور  1396روانشناسی عمومی مقايسه ويژگيهاي شخصيتي و رقابت هاي شناختي در دانشجويان دختر/پسر دانشگاه زنجان   استاد راهنما
17 آرزو نادری خرداد  1397روانشناسی عمومی رابطه اهمال کاری پژوهشی و انگیزش پژوهشی با محیط آموزشی و پژوهشی دانشجویان   استاد راهنما
16 بهنام فریدی منبر شهريور  1397روانشناسی عمومی مقایسه وضعیت بالینی براساس شاخص های MCMI در دانشجویان دختر و پسر کارشناسی دانشگاه زنجان   استاد راهنما
15 حانیه جدی میمندی ارديبهشت  1397روانشناسی عمومی مقایسه سازگاری زناشویی و کیفیت زناشویی در متقاضیان طلاق و عادی شهر زنجان   استاد مشاور
14 مرجان واحدی   1397روانشناسی عمومی رابطه افسردگي، اهمال كاري تحصیلي و خودكارآمدي دانشجویان كارشناسي دانشكده علوم انساني   استاد راهنما
13 فاطمه کاظمی   1397روانشناسی عمومی نقش اهمال كاري پژوهشي و محیط آموزشي-پژوهشي بر انگیزش پژوهش دانشجویان   استاد راهنما
12 هانیه حاتم نیا   1398روانشناسی عمومی رابطه بهزیستي هیجاني و ناگویي هیجاني با گرایش به رفتارهاي پر خطر بین دانشجویان دانشگاه زنجان   استاد راهنما
11 زهرا صادقی   1397روانشناسی عمومی مقایسه ابعاد شخصیتي بر اساس شاخص مایرز بریگز دانشجویان دانشكده هاي انساني و فني دانشگاه زنجان   استاد راهنما
10 فاطمه نوروزی   1397روانشناسی عمومی بررسي سلامت روان دانشجویان دختر جدید الورود دانشگاه زنجان   استاد راهنما
9 الهه روحانی   1397روانشناسی عمومی بررسي سلامت روان دانشجویان پسر جدید الورود دانشجویان دانشگاه زنجان   استاد راهنما
8 نگین قربانیان   1398روانشناسی عمومی تبیین رابطه بین ریسك پذیري و اضطراب در دانشجویان   استاد راهنما
7 شکرانه ایرجی   1398روانشناسی عمومی رابطه همدلي و توانایي هاي فراشناخت در طلاق عاطفي زنان داراي مشكل با همسر   استاد راهنما
6 محدثه فصیحی کوران   1398روانشناسی عمومی مقایسه طلاق عاطفي و شناختي در بین زوجین عادي خودمعرف و ارجاعي متقاضي طلاق   استاد راهنما
5 محدثه دینی   1399روانشناسی عمومی كاركردهاي اجرایي و ناگویي ھیجاني در زوجین در معرض طلاق   استاد راهنما
4 مینا نوری   1398روانشناسی عمومی بررسي تاثیر مزاحمتهاي سایبري بر آسیب پذیري رواني و اضطراب اجتماعي با نقش تعدیل كنندگي توانمندسازي   استاد راهنما
3 محسن شوري علیا   1398روانشناسی عمومی افكار خود كشي و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان ایراني   استاد راهنما
2 زهرا میرزایی در حال انجامروانشناسی رتبطه عزت نفس و سلامت رواني با شادكامي در دانشجويان    استاد راهنما
1 سيده مهسا حسيني لقا   1399روانشناسی تبيين آسيب به خود بر اساس رويكردهاي روانشناسي    استاد راهنما