خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16409   بروزرسانی: 28-09-1399

Loghman Ebrahimi

شرکت در کارگاههای آموزشی

 

 

 كارگاه‌های آموزشی و دوره های تخصصي: به عنوان شرکت کننده

 1. کارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژه اساتید(مهارت ارتباطی و تعامل استاد و دانشجو). 14/12/1394).
 2. کارگاه فرهنگی آموزشی مهارت های ارتباطی موثر. دانشگاه زنجان. 09/10/1392.
 3. كارگاه آموزش مهارت‌هاي زندگي(20 ساعت). مركز مشاوره دانشگاه زنجان  4،18، 3/2/1384).
 4. كارگاه آموزش ترك اعتياد (16 ساعت). مركز مشاوره دانشگاه زنجان  4،18،21،25 3/2/1384).
 5. كارگاه تخصصي مشاوره و هدايت تحصيلي (8 ساعت). مركز مشاوره دانشگاه زنجان 20/8/1385).
 6. كارگاه آموزش مهارت‌هاي پيش از ازدواج (2 ساعت). مركز مشاوره دانشگاه زنجان 10/12/1385).
 7. كارگاه مشاوره با زوج‌هاي شاغل (1 امتياز). سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ايران  20/9/1387).
 8. كارگاه آموزشي روان درماني وجودي(يكروزه). نخستين همايش مشاوره و دين. دانشگاه تهران 4/3/1388).
 9. كارگاه آموزشي مهارت های ارتباطی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان(4 روزه). دی ماه 1392.
 10. شرکت فعال در اولین کنگره بین المللی روانشناسی، دین و فرهنگ. تهران 26-24 /2/1390)
 11. کارگاه مدلسازی معادلات ساختاری. کنگره بین المللی روانشناسی، دین و فرهنگ.تهران26-24 /2/1390).
 12. كارگاه تاثير بازي‌هاي موسيقيايي بر كنترل رفتارهاي تكانه‌اي كودكان بيش فعال(4 ساعت).8/8/1388).
 13. كارگاه كاربرد موسيقي درماني بر جسم و روان(4 ساعت). دانشگاه شهيد بهشتي-8/8/1388).
 14. كارگاه آموزش پيشگيري از اعتياد (5 ساعت) . مركز مشاوره دانشگاه تهران 15/12/1388).
 15. دوره آموزشی مهارتهای هفت گانه ICDL (130 ساعت).(10/12/1389).
 16. دوره آموزشی روابط انساني در مدرسه(12 ساعت).(18/01/1390).
 17. دوره آموزشی مشاوره گروهی و تکنیک های آن(20 ساعت).(17/01/1390).
 18. دوره آموزشی اقدام پ‍ژوهي(24 ساعت).(17/01/1390).
 19. دوره آموزشی توجيهي بدو خدمت كاركنان دولت (60 ساعت).(17/01/1390).
 20. دوره آموزشی آشنایی با نظام هدفمندکردن یارانه ها (8 ساعت).(13/02/1390).
 21. دوره آموزشی آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوهای مصرف(8 ساعت).(13/02/1390).
 22. دوره آموزشی آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری (8 ساعت).(13/02/1390).
 23. دوره آموزشی مبانی تربیت اسلامی (20 ساعت).(09/07/1390).
 24. دوره آموزشی روانشناسی تربیتی (16 ساعت).(02/03/1391).
 25. دوره آموزشی مبانی و اصول آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین (16 ساعت).(31/02/1391).
 26. دوره آموزشی جامعه شناسی آموزش و پرورش (16 ساعت).(02/03/1391).                                                                                                                                                                                                                      كارگاه‌های آموزشی و دوره های تخصصي:به عنوان مدرس
 1. برگزاري دوره آموزشي تخصصی پیش از ازدواج(تربیت مربی) استان زنجان. بهمن ماه 1394.
 2.  برگزاري دوره آموزشي تخصصی آموزش خانواده (تربیت مربی) استان زنجان. اسفندماه 1394.
 3. برگزاري دوره آموزشي تخصصی مشاوره ویژه اساتید دانشگاه علوم پزشکی زنجان(پرستاری و مامایی). مرداد ماه 1394.
 4. برگزاري دوره آموزشي خانواده درمانی ویژه روانشناسان و مشاوران. مردادماه 1394.
 5. برگزاري دوره آموزشي مصاحبه مشاوره ای ویژه روانشناسان و مشاوران. مردادماه 1394.
 6. ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره(خانواده، ازدواج، طلاق، تحصیلی، شغلی و ...) در مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی(1388 تاکنون).
 7. برگزاري دوره آموزشي مشاوره پیش از ازدواج ویژه مدرسان آموزش خانواده استان زنجان(بنیاد ازدواج زنجان). شهریورماه 1393.
 8. برگزاري دوره های آموزشي توانمندسازی روانشناختی ویژه مربیان و همیاران بهزیستی زنجان. اردیبهشت 1393 تاکنون.
 9. برگزاري كارگاه آموزشي خشونت خانوادگی ویژه روانشناسان و مربیان بهزیستی استان زنجان(بهزیستی زنجان). اردیبهشت 1393.
 10. برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه دانش خانواده ویژه مدرسان درس دانش خانواده در دانشگاه های استان زنجان. اسفند1393.
 11. برگزاری دوره های آموزشی مهارتهای قبل از ازدواج و مهارت های ارتباطی ویژه جوانان(بنیاد ازدواج کوثر  زنجان). پاییز و اسفند 1393.
 12. برگزاری سمینار روابط درون فردی و بین فردی ویژه کارکنان (جهاد دانشگاهی زنجان). اردیبهشت 1393.
 13. برگزاری کارگاه آموزشی نقش تربیتی اساتید در سبک زندگی دانشجویان(دانشگاه زنجان). دیماه 1393.
 14. برگزاري كارگاه آموزشي مهارت های ارتباطی ویژه کارکنان دارایی استان زنجان(استانداری زنجان). بهمن ماه 1392.
 15. برگزاري كارگاه آموزشي مشاوره قبل از ازدواج (دانشگاه زنجان). بهمن ماه 1392.
 16. برگزاري سمینار های آموزشي با موضوعات روانشناسی و مشاوره ویژه دانشجویان (دانشگاه زنجان). آبانماه 1392 تاکنون.
 17. برگزاري كارگاه آموزشي شیوه های فرزندپروری ویژه خانواده های شاهد و ایثارگر. مردادماه 1392.
 18. برگزاري كارگاه آموزشي پیشگیری از آسیب های اجتماعی ویژه جوانان و فرزندان شاهد و ایثارگر. تیرماه 1392.
 19. برگزاري كارگاه آموزشي مهارت های قبل از ازدواج ویژه جوانان شاهد و ایثارگر. اردیبهشت ماه 1392.
 20. برگزاري كارگاه آموزشي آشنایی با تحولات رشدی کودکان و برخورد مناسب والدین شاهد و ایثارگر. اسفند 1391.
 21. برگزاري كارگاه آموزشي شیوه های فرزندپروری ویژه اولیا. تیرماه 1391.
 22. برگزاري كارگاه آموزشي آشنایی با تحولات رشدی و پیشگیری رشدمدار کودکان زیر 7 سال. مهرماه 1391.
 23. برگزاري كارگاه آموزشي آشنایی با تحولات رشدی و پیشگیری رشدمدار نوجوانان زیر 14 سال. بهمن ماه 1391.
 24. برگزاري كارگاه آموزشي مثبت انديشي و تقويت عزت نفس در بين دانشجويان (يكروزه). دانشگاه علامه طباطبايي(2/2/1389).
 25. برگزاري كارگاه آموزشي مهارت‌هاي قبل از ازدواج و انتخاب آگاهانه (يكروزه). دانشگاه علامه طباطبائي (7/2/1389).
 26. برگزاري كارگاه آموزشي پيشگيري از اعتياد (يكروزه). دانشگاه علامه طباطبائي (9/2/1389).
 27. برگزاري كارگاه آموزشي آموزش مهارت های اساسی در زندگی دانشجویی (يكروزه). دانشگاه علامه طباطبائي (18/8/1389).
 28. برگزاري كارگاه آموزشي آموزش مهارت های مقابله با استرس (يكروزه). دانشگاه علامه طباطبائي (2/9/1389).
 29. برگزاري كارگاه آموزشي ازدواج آگاهانه، زندگی شادمانه (يكروزه). دانشگاه علامه طباطبائي (16/12/1389).
 30. برگزاري كارگاه آموزشي ازدواج، چالش ها، موانع و راهکارها (يكروزه). دانشگاه علامه طباطبائي (19/2/1390).
 31. برگزاری کارگاه اقدام پژوهی برای معلمان شهرستان پیرانشهر(12 ساعت).(26/09/1389).
 32. برگزاری کارگاه طرح توانمندسازی مشاوران- آموزش و پرورش (27 ساعت).(20/09/1389).
 33. برگزاری کارگاه طرح توانمندسازی دانش آموزان- آموزش و پرورش (18 ساعت).(26/09/1389).
 34. برگزاری کارگاه آداب و مهارت های زندگی- آموزش و پرورش (12 ساعت).(26/10/1389).
 35. برگزاری کارگاه شناخت دانش و پیشرفت های دنیا - آموزش و پرورش (16 ساعت).(26 و 27/12/1389).
 36. برگزاری کارگاه طرح رابطان هسته مشاوره - آموزش و پرورش(8 ساعت).(26 /09/1389).
 37. برگزاری نمایشگاه طرح توانمندسازی تحصیلی، رفتاری- روانی دانش آموزان (18 و 19 اسفند ماه 1389).
 38. برگزاري كارگاه آموزشي مشاوره و هدايت تحصيلي -  سلامت رواني و آزمون‌هاي رواني (9/4/1386).