خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19968   بروزرسانی: 28-09-1399

Loghman Ebrahimi

علایق پژوهشی

 رواندرمانی و مشاوره فردی و گروهی، زوج درمانی، خانواده درمانی، طلاق و ازدواج، مسایل تحصیلی و مشاوره مدرسه،موضوعات مرتبط با خانواده و زوج، علایق پژوهشی در مداخلات آزمایشی و درمانی مرتبط با مسایل فردی، زوجی و خانواده بیشتر است