خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16409   بروزرسانی: 28-09-1399

Loghman Ebrahimi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسی عوامل کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقاء سرمایه اجتماعی در سطح استان زنجان با هماهنگی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری   همكارآبان 1397ارديبهشت  1399استادنداری زنجان
طراحی و ارزیابی الگوی تقویت نهاد خانواده بر اساس مطالعه تطبیقی خانواده های موفق و ناموفق زنجانی   مجريفروردين 1399در دست اجرااداره کل بهزیستی استان زنجان
بررسي عوامل موثر بر افراد بازمانده از تحصيل در دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان زنجان   همكارفروردين 1399در دست اجرااداره کل آموزش و پرورش استان زنجان
بررسي راهكارهاي ارتقاء رتبه استان در كنكور سراسري: با ارائه مدل   همكارفروردين 1399در دست اجرااداره کل آموزش و پرورش استان زنجان
تحلیل وضعیت سلامت رفتار و روان دانش آموزان استان زنجان با نیمرخ سلامت آنها   مجريفروردين 1399در دست اجرااداره کل آموزش و پرورش استان زنجان
بررسی راه کارهای گسترش نقش مشاوره ای مديران مدارس استان آ.غربی   مجريآذر 1394شهريور  1396آموزش و پرورش
تدوین مدل مبتنی بر عوامل درون مدرسه اي جهت پیش بینی سلامت روانی دانش آموزان دختر دوره متوسطه استان آذربایجان غربی   همكارآبان 1391دي  1392آموزش و پرورش
شیوه های ارتباط گیری عاطفی و هوشمندانه بسیج با اقشار مختلف مردم   همكارارديبهشت 1388بهمن  1389سازمان تحقیقات و مطالعات بسیج
بررسی مشکلات یادگیری ریاضی دوره ابتدایی   مجريدي 1392اسفند  1393آموزش و پرورش
آسیب شناسی فعالیت های مشاوره در دوره متوسطه   مجريبهمن 1389اسفند  1390آموزش و پرورش