خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34520   بروزرسانی: 02-06-1401

Madjid ABBASI

سوابق تحصیلی


دکترا : پل ساباتيه, فرانسه, ژئودزي , 1385-1381
عنوان رساله : پردازش داده هاي حاصل از روش گراني سنجي هوايي
استاد راهنما : پروفسور ژان-پير بريو

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي, ايران, ژئودزي , 1377-1374
عنوان پایان نامه : مقايسه تحليلي روشهاي آناليز طيفي فوريه، كمترين مربعات و wavelet. تست بر روي اطلاعات جزر و مد خليج فارس
زمینه پایان نامه : ژئودزي
استاد راهنما : دكتر محمود محمد كريم

کارشناسی : دانشگاه تهران, ايران, مهندسي نقشه برداري , 1374-1370