خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31716   بروزرسانی: 10-07-1400

Madjid ABBASI

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

- عضو هیات مدیره بنیاد پروفسور ثبوتی

- عضو پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان