خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31703   بروزرسانی: 10-07-1400

Madjid ABBASI

علایق پژوهشی

- ‍‍‍پردازش سيگنال و آناليز سريهاي زماني

- پایش و تحلیل پدیده های ناشی از تغییرات اقلیم

- روشهای وارون در ژئودزی و ژئوفیزیک

- ميكروژئودزي و نقشه برداري صنعتي