خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34506   بروزرسانی: 02-06-1401

Madjid ABBASI

شرکت در کارگاههای آموزشی

1 - دوره آموزشی تاثیرات و راههای کاهش آثار تغییر اقلیم (Climate Change: Impacts and Mitigation) نهاد برگزار کننده: آکادمی علوم آمریکا. مدت: 3 هفته تاریخ: 15 مارس 2015 تا 4 آوریل 2015

2- بررسی اثرات تغببرات اقلیم بر روی کشور ایران. نهاد برگزار کننده: آکادمی علوم آمریکا و آکادمی علوم فرانسه. 18 تا 25 اکتبر 2015