خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27522   بروزرسانی: 02-10-1401

Ali Aghamohammadi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, آمار
عنوان رساله : مقایسه های چندگانه بیزی
زمینه رساله : آمار بیزی
استاد راهنما : مرحوم دکتر محمدرضا مشکانی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, آمار
عنوان پایان نامه : برآورد توزیعهای ماکسیمم آنتروپی و کاربردهای آن
زمینه پایان نامه : آنتروپی و کاربردهای آن
استاد راهنما : دکتر عین اله پاشا