خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27283   بروزرسانی: 02-10-1401

Ali Aghamohammadi

علایق پژوهشی

1- آمار بیزی

2- مدل های خطی و انتخاب متغیر

3- رگرسیون چندکی

4- محاسبات آماری

5- روشهای مونت کارلو