خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27215   بروزرسانی: 02-10-1401

Ali Aghamohammadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. روشهای مونت کارلو2. آمار استنباطی3. آمار بیزی