خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23715   بروزرسانی: 30-04-1401

Ali Aghamohammadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. روشهای مونت کارلو2. آمار استنباطی3. آمار بیزی