خانه :: اساتید :: اخبار

Mohammad Badsar

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه پوترای مالزی, مالزی, مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی , 1390-1387
عنوان رساله : Factors Influencing Sustainability of Information and Communication Technology Projects/Telecentres in Rural Communities in Malaysia
زمینه رساله : توسعه روستایی- فناوریهای اطلاعات و ارتباطات
استاد راهنما : Prof. Bahaman Abu Samah

کارشناسی ارشد : تهران, ایران, مهندسی کشاورزی-توسعه روستایی , 1381-1379
عنوان پایان نامه : بررسي انگاره هاي بازار يابي محصولات كشاورزي در بين كشاورزان عضو شركتهاي تعاوني روستايي
زمینه پایان نامه : بازاریابی محصولات کشاورزی - شرکتهای تعاونی روستایی
استاد راهنما : دکتر خلیل کلانتری

کارشناسی : علامه طباطبایی, ایران, علوم اجتماعی , 1379-1375