خانه :: اساتید :: اخبار

Mohammad Badsar

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری در پژوهش های اجتماعی و توسعه روستایی با استفاده از نرم افزار Amos   تالیفدانشگاه زنجان محمد بادسار، رویا کرمی و اسماعیل کرمی دهکردی ارديبهشت 1397 
کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری در پژوهش های اجتماعی و توسعه روستایی 
[  خلاصه کتاب] 
تالیفدانشگاه زنجان محمد بادسار، رویا کرمی، اسماعیل کرمی دهکردی ارديبهشت 97