خانه :: اساتید :: اخبار

Mohammad Badsar

مدیریت

مدیر گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی از سال 1396 تا 1400

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی