خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32441   بروزرسانی: 02-10-1397

Amir Hossein Darooneh

سوابق تحصیلی


دکترا : مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه, ايران, ماده چگال , 1379-1374
عنوان رساله : كاربرد روش LOCV براي نظريه شبكه پيمانه اي U1
زمینه رساله : نظريه ميدان محاسباتي و بس ذره اي
استاد راهنما : استاد دكتر مجيد مدرس

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران, فیزیک
عنوان پایان نامه : آثار کوانتومی دیوارهای حوزه
زمینه پایان نامه : نظریه میدان‌ها بر روی فضا-زمان خمیده، کیهانشناسی و نسبیت عام
استاد راهنما : پروفسور رضا منصوری

کارشناسی : صنعتی شریف, ایران, فیزیک
عنوان پایان نامه : ‎ناهنجاری رد در نظریه میدان دوبعدی
زمینه پایان نامه : نظریه میدان‌ها بر روی فضا-زمان خمیده، نظریه ریسمان
استاد راهنما : پروفسور رضا منصوریحسامالدین ارفعی