خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32748   بروزرسانی: 02-10-1397

Amir Hossein Darooneh

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
روش ترکیبی برای یافتن کلید واژگان متون   مجري   
روش‌های تشخیص جوامع   مجري   بخش خصوصی
شبکه معنایی واژگان در فارسی   مجري   بخش خصوصی
شبکه واژگان یک متن   مجري   بخش خصوصی
ساختار و دینامیک جمعیت در استان زنجان   مجري   استانداری زنجان
روشی جدید در رتبه بندی مجلات نمایه شده در آی اس آی   مجري   
نرخ گذاری بیمه غیر زندگی   مجريشهريور 1382آذر  1383کاربردیدانشگاه زنجان