خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32638   بروزرسانی: 02-10-1397

Amir Hossein Darooneh

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
10 علی مهری   فیزیک نقش آنتروپی در متن کاوی   استاد راهنما
9 پروین صادقی یامچی   فیزیک آنتروپی در فضای فاز کوانتومی   استاد راهنما
8 الهام نجفی   فیزیک ساختار فراکتالی زبان    استاد راهنما
7 سمیه نعمتی   فیزیک همبستگی کوانتومی در زنجیر های اسپینی بعد کم   استاد راهنما
6 صغری رضایی   فیزیک شبکه زلزله های ایران   استاد راهنما
5 هانیه مقدسی   فیزیک وجوه زبانشناختی دی ان ای   استاد راهنما
4 هادی کاشی‌ساز   فیزیک اثر ساختار مزوسکوپیک شبکه بر فرایندهای همه‌گیری    استاد راهنما
3 سوزان فرهنگ سردرودی   فیزیک دینامیک تکاملی بر روی شبکه‌های پیچیده   استاد راهنما
2 نسترن لطفی   فیزیک نقش ساختار شبکه در همگامی دسته‌ای از نوسانگرها   استاد راهنما
1 سعید ملایی   فیزیک ساختارهای فراکتالی در شاره‌ها   استاد راهنما