خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:44080   بروزرسانی: 19-05-1401

Abolfazl Jalilvand

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تبریز, ایران, مهندسی برق کنترل , 1384
عنوان رساله : کنترل هایبرید سلسله مراتبی یک سیستم ساخت و تولید
زمینه رساله : سیستمهای کنترل هایبرید
استاد راهنما : پروفسور سهراب خانمحمدی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تبریز, ایران, مهندسی برق قدرت , 1376
عنوان پایان نامه : بهبود عملکرد یکسوسازهای سه فاز PWM با استفاده از تکنیکهای کنترل دیجیتال
زمینه پایان نامه : کنترل دیجیتال، یکسوسازهای قدرت
استاد راهنما : پروفسور سهراب خانمحمدی

کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق), ایران, مهندسی برق الکترونیک , 1374