خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:47668   بروزرسانی: 25-03-1402

Abolfazl Jalilvand

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 

عضو کمیته علمی بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2012)

 عضو كميته علمي هفدهمین كنفرانس مهندسي برق ايران ( ICEE2009 )

عضو كميته علمي پانزدهمین كنفرانس مهندسي برق ايران (ICEE2007 )

عضو انجمن مهندسی برق و الکترونیک (IEEE)