خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:44080   بروزرسانی: 19-05-1401

Abolfazl Jalilvand

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

         9- پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان در سال 1397       

         8- استاد نمونه دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان در سال 1393

         7- پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان در سال 1390

         6- پژوهشگر برتر گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان در سال 1388

         5- کسب رتبه اول در میان فارغ التحصیلان دوره دکترای مهندسی برق دانشگاه تبريز با معدل 19/20

         4- کسب رتبه اول در میان فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه تبريز با معدل 18/16

         3- کسب رتبه سوم در میان فارغ التحصیلان دوره کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شهيد بهشتي با معدل 15/83 

         2- دریافت فرصت مطالعاتی یکساله از انستیتو فدرال سوئیس (پروفسور موراری)

         1- دریافت  فرصت مطالعاتی یکساله از دانشگاه واترلو کانادا (پروفسور تیستل)