خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33973   بروزرسانی: 31-05-1399

saeid jalilzadeh

سوابق تحصیلی


دکترا : علم و صنعت ايران, ايران, برق قدرت , 1384-1378
عنوان رساله : ارزيابي ديناميكي امنيت و رتبه بندي حوادث محتمل بر اساس شاخص تركيبي
زمینه رساله : معيار پايداري ديناميكي سيستمهاي قدرت
استاد راهنما : دكتر شهرام جديد

کارشناسی ارشد : تبريز, ايران, برق قدرت , 1370-1367
عنوان پایان نامه : پخش توان بهينه
زمینه پایان نامه : بهره برداري از سيستمهاي قدرت
استاد راهنما : دكتر رسول كنارنگي

کارشناسی : تبريز, ايران, برق-قدرت , 1366-1362
عنوان پایان نامه : طراحي موتور القايي
زمینه پایان نامه : ماشينهاي الكتريكي
استاد راهنما : مهندس اهرابيان