خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34415   بروزرسانی: 31-05-1399

saeid jalilzadeh

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
7 میثم مهدوی   1387برق-قدرت نقش تلفات در برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال  
6 وحید نبئی   1387برق قدرت باز آرایی شبکه های توزیع شعاعی در محیط تجدید ساختار یافته جهت مینیمم سازی هزینه انرژی تهیه شده   
5 غلام رضا زارعی گوار   1387برق قدرت کنترل بار –فرکانس در سیستم های قدرت دو ناحیه ای با استفاده از الگوریتم سوارمPSO  
4 عادل مرامی دیزجی   1387 بررسی نقش sssc در کاهش هزینه های تولید بهنگام تراکم انتقال بمنظور رقابت در بازارهای انرژی برق  
3 اسماعیل شریفی آستانه   1387برق قدرت جایابی بهینه واحدهای تولید پراکنده برای بهبود شاخصهای کیفیت توان با الگوریتم ژنتیک  
2 محسن زندی   1387 پیش بینی کوتاه مدت بار با شبکه عصبی  
1 محسن وکیل   1387برق قدرت کنترل بار فرکانس با فیدبک کمی qft  

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
2 اميد مدني خرداد  1385قدرت تاسیسات برق کارخانه سیمان  
1 حسين عبادي مهر  1384قدرت مهندسی روشنایی و مدیریت بار