خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34438   بروزرسانی: 31-05-1399

saeid jalilzadeh

علایق پژوهشی

خطوط انتقال-پايداري شبكه هاي قدرت-ادوات facts -مسايل كيفيت توان-بهره برداري از سيستمهاي قدرت-اترژی نو