خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32202   بروزرسانی: 31-05-1399

saeid jalilzadeh

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. طراحی سیستمهای توزیع برق2. distribution3. 4. بهره برداري از سيستمهاي قدرت-كيفيت توان-تاسيسات الكتريكي -بررسي سيستمهاي قدرت-ماشين مخصوص-ماشين هاي الكتريكي