خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34384   بروزرسانی: 31-05-1399

saeid jalilzadeh
سعید جلیل زاده
دانشیار

پست الکترونيکی
jalilzadeh@znu.ac.ir      sa_jalilzadeh@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/jalilzadeh-saied

تلفن
   09122419261   +98 (0) 24 3305 2326

فکس
   +98 (0) 24 3228 12314

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسي، گروه برق، صندوق پستی 45195-313