خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27733   بروزرسانی: 07-04-1402

Robab Khosravi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه كيل, انگلستان, ادبيات انگليس , 1386-1381
عنوان رساله : The Generic Affiliations of T. S. Eliot's The Waste Land
زمینه رساله : Post-Modernism, Genre Theory, Modern Poetry, Literary Theory
استاد راهنما : Professor Scott McCracken, Professor Ian F. A. Bell

کارشناسی ارشد : دانشگاه شیراز, ایران, ادبیات انگلیسی
عنوان پایان نامه : لرد بایرون: طنزپرداز رمانتیک
استاد راهنما : پروفسور امرالله ابجدیان

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, زبان و ادبیات انگلیسی