خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27733   بروزرسانی: 07-04-1402

Robab Khosravi

علایق پژوهشی

مدرنیسم، تی اس الیوت، نظریه ژانرهای ادبی، رمانس و گوتیگ قرن نوزده، آرمانشهر، نظریه ادبی، و پارادایم پسامدرن.