خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27735   بروزرسانی: 07-04-1402

Robab Khosravi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. Literary Theory 2. English Poetry 3. Genre: Narrative and Fiction4. Classical and Renaissance Drama 5. Culture and Identity in TEFL