خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29265   بروزرسانی: 26-11-1400

Davud Mohammadpur

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران, ایران, مهندسی نرم افزار , 1397-1391
زمینه رساله : Programming Languages Pradigm
استاد راهنما : آقای دکتر مهجور

کارشناسی ارشد : دانشگاه علم وصنعت ایران, ایران, مهندسی کامپیوتر - نرم افزار , 1380-1378
عنوان پایان نامه : طراحی و ارائه نمونه موتور جستجوی مبتنی بر ربات
زمینه پایان نامه : پایگاه داده ها ، پردازش اطلاعات ، طراحی نرم افزار ، الگوریتم های جستجو
استاد راهنما : دکتر محسن شریفی