خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29265   بروزرسانی: 26-11-1400

Davud Mohammadpur

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. زبانهای برنامه نویسی2. آزمایشگاه پایگاه داده ها3. ذخیره و بازیابی اطلاعات4. مهندسی نرم افزار5. طراحی برنامه های وبی6. مهندسی اینترنت7. پایگاه داده ها