خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29265   بروزرسانی: 26-11-1400

Davud Mohammadpur

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

منتخب دانشگاه زنجان به عنوان پژوهشگر برتر در زمینه طرح پژوهشی خارج از دانشگاه در سال 1392