خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29265   بروزرسانی: 26-11-1400

Davud Mohammadpur

مدیریت

 

  • مديريت گروه كامپيوتر در سال 1384-1383
  • عضو دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
  • عضو داوران کنفرانس برق و کامپیوتر
  • عضويت كميتة آموزش مجازي دانشگاه زنجان
  • عضويت كميتة اجرايي همايش يادگيري الكترونيكي دانشگاه زنجان
  • عضویت گروه مشاورین انفورماتیک برق منطقه ای تهران