خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29265   بروزرسانی: 26-11-1400

Davud Mohammadpur

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
سامانه کارجویان فنی و حرفه ای   مجريفروردين 1399در دست اجرااداره کل فنی و حرفه ای استان زنجان
شناسایی فرآیندها، طراحی و تولید سیستم جامع شرکت گاز استان زتجان   مجريمرداد 1389شهريور  1391کاربردیشرکت گاز استان زتجان
تهيه و تدوين بانك اطلاعات مصرف روستايي و برآورد مصرف روستايي برق منطقه اي   مجريآذر 1384شهريور  1385تحقيقاتي و اجراييشركت برق منطقه اي زنجان