خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13845   بروزرسانی: 16-07-1397

Amir Reza Mohammadi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران), ایران, فرآوری مواد معدنی , 1392-1386
عنوان رساله : بررسي مكانيزم و جنبه هاي سينتيكي انحلال آلونيت در هيدروكسيد پتاسيم
زمینه رساله : فرآوری مواد معدنی
استاد راهنما : محمد مهدی سالاری راد

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران), ایران, فرآوری مواد معدنی , 1383-1380
عنوان پایان نامه : مطالعات امكان سنجي بازيابي مس از محلول ليچ كانسارهاي مس اكسيدی زون طارم سفلي
زمینه پایان نامه : فرآوری مواد معدنی
استاد راهنما : محمد مهدی سالاری راد

کارشناسی : دانشگاه بين‌اللملي امام خميني(ره), ایران, مهندسی معدن-استخراج , 1378-1374
عنوان پایان نامه : طراحي كاواك نهايي فاز دو كانسار نفلين سينيت كليبر به روش كامپيوتري
زمینه پایان نامه : استخراج مواد معدنی