خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13845   بروزرسانی: 16-07-1397

Amir Reza Mohammadi

مدیریت

 سوابق كاري

1-کارشناس مديريت كانه‌آرايي و فرآوري سازمان زمين شناسي و اكتشافات كشوري به مدت 10 سال(مطالعات تحقيقاتي-كاربردي)

2- معاون مدیر كانه‌آرايي و فرآوري سازمان زمين شناسي و اكتشافات كشوري به مدت دو سال

3- شركت اعتماد گستر پرشين به مدت سه سال(مشاور در امر فرآوري كانسارهاي مس اكسيدي-سولفوري)

4- شركت باهان به مدت پنج سال(آموزش UsimPac 3)

5- شركت كاني صنعت ويژن (مشاور در امر فرآوري كانسارهاي مس اكسيدي-سولفوري)

6- وزارت صنايع و معادن مجري طرح تدوين دستورالعمل جدايش ثقلي مواد معدني در مقياس آزمايشگاهي

7- وزارت صنايع و معادن مجري طرح تدوين ضوابط و معيارهاي خردايش مواد معدني در مقياس آزمايشگاهي

8- شركت پارس آسيا پي‌جو(مشاور در امور فرآوري مواد معدني)

9-کانی کاران طراحی و ساخت تجهیزات