خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13845   بروزرسانی: 16-07-1397

Amir Reza Mohammadi

شرکت در کارگاههای آموزشی

           دوره‌هاي آموزشي و گواهينامه‌هاي دريافتي

 

رديف

عنوان دوره آموزشي

محل برگزاري

مدت دوره به ساعت

شماره گواهينامه

تاريخ صدور گواهينامه

1

ICDL 1

تهران

98

84100333

1385

2

ICDL 2

تهران

32

841104923

1384

3

USIMPAC

گلگهر

50

 

1386

4

سخت افزار

تهران

 

19102-115

1383

5

آناليز  شيميايي

تهران

30

6995-115

1382

6

مسئول فني معادن

تهران

40

101082-1116

1382

7

ارزيابي و انتخاب مشاوران و پيمانكاران

تهران

16

 

1388

8

آناليز حرارتي پيشرفته

كرج

16

 

1390

9