خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13845   بروزرسانی: 16-07-1397

Amir Reza Mohammadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. خدمات فنی22. خدمات فنی 13. روش و ارائه تحقیق4. مبانی استخراج مواد معدنی5. آزمایشگاه مبانی کانه آرایی6. ایمنی، بهداشت و محیط زیست7. فلوتاسیون8. مبانی کانه آرایی