خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13845   بروزرسانی: 16-07-1397

Amir Reza Mohammadi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
مطالعات آزمايشگاهي مقدماتي ليچينگ كانسار مس اكسيده كهياز و چاه‌اشكفت  
[  خلاصه طرح] 
مجريخرداد 1388ارديبهشت  1389كاربرديسازمان زمين شناسي
بررسي‌هاي آزمايشگاهي فرآوري كانسارطلاي بزمان 
[  خلاصه طرح] 
مجريآبان 1388مهر  1389كاربرديسازمان زمين شناسي
بررسي‌هاي آزمايشگاهي فرآوري كانسار مس اكسيدي تازه‌كند 
[  خلاصه طرح] 
مجريفروردين 1389شهريور  1390کاربردیسازمان زمین شناسی
بررسي‌ فرآوري كانسنگ مس سولفوري-اكسيدي سرخه 
[   خلاصه طرح] 
مجريبهمن 1390بهمن  1391کاربردیشرکت اعتماد گستر پرشین