خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30760   بروزرسانی: 20-04-1401

Fatemeh Sadat Mousavi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان , ایران , ریاضی , 1388-1382
عنوان رساله : بررسی رنگ آمیزی رنگین کمانی گراف ها
زمینه رساله : نظریه گراف
استاد راهنما : پورفسور سید عباداله محمودیان

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف, ایران , ریاضی , 1381-1379
عنوان پایان نامه : مروری بر مجموعه های تعیین کننده در نظریه گراف
زمینه پایان نامه : نظریه گراف
استاد راهنما : پورفسور سید عباداله محمودیان