خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30760   بروزرسانی: 20-04-1401

Fatemeh Sadat Mousavi

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

1.  Graduated with rank 1 among B. Sc. Students in Pure Mathematics of  Zanjan University.

2.  Graduated with rank 1 among Ph.  D.  Students in  Mathematics of  The  Institute for Advanced Studies in Basic Sciences(IASBS)