خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31679   بروزرسانی: 08-04-1403

Fatemeh Sadat Mousavi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
26 شهرزاد دانش پژوه اسفند  1390ریاضی بررسی رنگ آمیزی بی دور گرافها   
25 متقیان دي  1391ریاضی مروری بر نهان نگاری   استاد راهنما
24 معصومه نوری شهريور  1393ریاضی مطالعه ی عدد رنگ آمیزی کلی lمتمایزکننده ی راس های مجاور    استاد راهنما
23 ملیسا اژدری در حال انجامریاضی مطالعه ی عدد رنگی یالی متمایزکننده ی راس مجاور در گراف¬ها   استاد راهنما
22 کبری کشاورز پناهی در حال انجامریاضی مطالعه ی عدد همبندی رنگین کمانی گراف‌ها   استاد راهنما
21 الناز نوری در حال انجامریاضی مطالعه ي عدد احاطه اي رنگین کمانی گراف ها    استاد راهنما
20 لیلا قمرپور مهر  1392ریاضی مروری بر رنگ آمیزی وقوعی گراف ها   استاد راهنما
19 محمد حیدری در حال انجامریاضی روش های احتمالاتی در مجموعه های غالب   استاد راهنما
18 زینب طاووسی در حال انجامریاضی برخی از کاربردهای نظریه ی گراف در رمز نگاری   استاد راهنما
17 محسن بساطی دي  1392ریاضی رنگ آمیزی ستاره ای و لیستی ستاره ای گراف ها 
[Abstract] 
استاد راهنما
16 لیلا محرمی مهر  1394؟؟ ؟؟   استاد راهنما
15 لیلا نادری شهريور  1395.. مروری بر رنگ آمیزی مکانی گراف ها   استاد راهنما
14 فاطمه تاران دي  1395... ...   استاد راهنما
13 لیلا کرمی بهمن  1395... ...   استاد راهنما
12 محسن سرداری شهريور  1395... ...   استاد راهنما
11 رقیه محمدی در حال انجام... ...   استاد راهنما
10 سمیرا پرچینی در حال انجام... ...   استاد راهنما
9 زهرا سلیمی در حال انجام... ...   استاد راهنما
8 علی کشاورز در حال انجام... ...   استاد راهنما
7 سعید کلانتری در حال انجام..... ...   استاد راهنما
6 فاطمه دوستی در حال انجام... ...   استاد راهنما
5 داریوش شیخی در حال انجام... ...   استاد راهنما
4 مریم شاهین پور در حال انجام... ...   استاد راهنما
3 رقیه شریفی شهريور  1398ریاضی نتایج اخیر در رنگ آمیزی احاطه گری گراف ها   استاد راهنما
2 ناهید صیامی شهريور  1398ریاضی مطالعه ی رنگ آمیزی امیزی جهت دار گراف های جهت دار   استاد راهنما
1 فاطمه جعفری مهر  1398ریاضی مطالعه ی رنگ آمیزی امیزی کمانی جهت دار گراف های جهت دار   استاد راهنما