خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31115   بروزرسانی: 20-09-1400

Kiarash Naser Asadi

سوابق تحصیلی


دکترا : پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله, ایران, مهندسی زلزله
عنوان رساله : فرآيند برآورد خطرپذيري (ريسک) لرزه اي تاسيسات صنعتي- مطالعه موردي يک واحد نفتي.
زمینه رساله : مدیریت خطرپذیری لرزه ای

کارشناسی ارشد : پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله, ایران, مهندسی زلزله
عنوان پایان نامه : برآورد ضريب رفتار سازه هاي فولادي در ايران
زمینه پایان نامه : طراحی لرزه ای

کارشناسی : علم و صنعت ایران, ایران, مهندسی عمران